بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان به مناسبت 24 مهر