امام جمعه بندرعباس: روحیه ایمان و ایثار ملت ایران از دستاوردهای مکتب عاشوراست