فرکی: اولتیماتوم نگرفته‌ام/ تراکتورسازی حریف قدری است