تقدیر امام جمعه قم از فضای ورزشگاه آزادی در روز بازی ایران-کره