امام جمعه مشهد: پیام کربلا در همه دورانها کاربرد دارد