خطیب جمعه نوشهر: مسئولان باید دلسوز و مجرب و دست پاک باشند