اکران مستند «ناگفته‌هایی از انفجار نخست وزیری» در دانشگاه امبیرکبیر