مراسم عزاداری در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود