رژیم صهیونیستی همکاری‌های خود با «یونسکو» را تعلیق کرد