آمریکا چوب لای چرخ توافق هسته‌ای می‌گذارد/ اظهارات آمانو در خصوص شکننده بودن برجام ارزش حقوقی ندارد