امام جمعه یزد: فرهنگ عاشورا، آموزش سبک زندگی صحیح است