هشدار هواشناسی نسبت به وقوع سیلاب و اختلال در حمل و نقل