تا ابتدای سال 2018، سونی حداقل پنج بازی برای اسمارت فون ها منتشر خواهد کرد