انتقاد طیب‌نیا از همراهی نکردن بانک‌های اروپا با ایران