ترامپ: کلینتون‌ها کنترل وزارت دادگستری را در دست دارند