نرخ سود کارت های اعتباری خرید کالا معقول شود/کارت های بانکی با سود کم لازمه ایجاد رونق دربازار