جدیدترین شگرد قاچاقچیان رونمایی شد؛ حمله به ایستگاه گمرک با "کوکتل مولوتف"