حمله تند علم‌الهدی به مدیران فرهنگی کشور:کوفی مسلک هستید و جواب رهبری را نمی‌دهید/مردم بیکار ننشینند