سیدعلی خمینی سخنران نماز جمعه شد /این افتخار است که روسای‌جمهور کشورمان از همه اقشار مردم بوده‌اند