پیشروی ارتش سوریه در محله های شرقی حلب و هلاکت 42 تروریست