اندونزی اولین محموله ال پی جی از ایران را دریافت کرد