سیداحمد خاتمی: درمسابقه ایران-كره، مردم ورزشگاه رابه حسینیه تبدیل كردند/سعودی‌ها از این اقدام تماشاگران ایرانی سوختند؛"بسوزید و بمیرید"