سید علی خمینی: انقلاب برخاسته از حقیقت نهضت سید الشهداء بود