9 کشته و 6 زخمی در حمله افراد مسلح به پایگاه ارتش مصر