3 کشته در حمله افراد ناشناس به نیروهای مرزی «کویته» در پاکستان