۱۲ زخمی بر اثر حملات گروه «پ ک ک» به نظامیان ترکیه