خبرگزاری دوغان: نیروهای تحت آموزش ترکیه در عملیات موصل شرکت می‌کنند