حضور ملی‌پوش بادبانی ایران در کنگره جهانی این رشته