ناگفته‌های بشار اسد از امتیازدهی‌ کشورهای منطقه بعد از بحران سوریه و ماهیت جنگ علیه دمشق