تزریق پول از طریق کارت‌ اعتباری باعث افزایش تقاضا خواهد شد/رکود فعلی قدرت خرید مردم را به یک سوم کاهش داد