آیت الله خاتمی: رعایت حق الناس و ظلم ستیزی پیام عاشورایی سید الشهدا