حضور 20 کشور و سازمان بین‌المللی در نشست «گفت‌وگوهای امنیتی هرات»