تنها راه مقابله با تکفیری‌ها الگوگرفتن از انقلاب امام حسین(ع) است