ممانعت مجدد آل‌خلیفه از برگزاری نماز جمعه در «الدراز» بحرین