اوباما عملیات نظامی مستقیم در سوریه را بررسی می‌کند