ترک‌خوردگی تعدادی از ساختمان‌ها در کهگیلویه و بویراحمد بر اثر «زلزله»