اعتصاب معدنچیان بلغارستان، سرخط روزنامه های صربستان/23 مهر