حمله راکتی به آنتالیا در ترکیه/ اعزام گسترده نیروهای پلیس به محل حادثه