داعش، منطقه‌ای نفتی را در حومه موصل هدف حمله قرار داد