کارمزد خدمات بانکی گران شد/ تخفیف ویژه بانکها به مشتریان خاص!