گزارش ایسنا از کش و قوس‌های برپایی آیینی 200 ساله در کاشمر