سرمایه‌گذاری 20 میلیون یورویی ام تی ان آفریقای جنوبی در استارتاپ ایرانی