آیت الله خاتمی:عزادار سید الشهدا به حق الناس توجه داشته باشد/حق الناس جناحی تفسیر نشود