موبایل های بعدی وان پلاس هم به نمایشگر Optic AMOLED مجهز خواهند بود