موبایل Galaxy Grand Prime Plus در پایگاه داده آنتوتو رویت شد