رکورد راه‌اندازی سکوهای گازی در پارس‌جنوبی شکسته شد