مسئولانی که حقوق نجومی می‌گیرند شکمشان از حرام پر شده است