آمادگی ارتش سوریه برای آزدسازی شهر راهبردی «صوران» در حماه