تروریست ها سه نیروی مرزبان پاکستان را در کویته کشتند