تفاهم ایران و پاکستان برای پایان دادن به مبادلات دلاری